Ranking

# Treinador Pokémons capturados
41 Noia Dii Miojo 81
42 Sanny 81
43 Bilas 80
44 Cereal Killer 80
45 Poc Maconheira 79
46 Tiko Tiko 79
47 Aghar Ag 78
48 Kmikz 78
49 Mestre Pokemon 78
50 Nerub 78
51 Ultredeh 77
52 Wolf Master 77
53 Sasan 76
54 Erza 75
55 Karoz 74
56 Ultraviolence 74
57 Zenitsu 74
58 Jacksonjdb 73
59 Melo 73
60 Rakan 72

« 1 2 3 4 5 6 »